Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...
Een blog dat gaat over de invoelbare spiritualiteit en hoe men vanuit het holisme de dingen tegemoet kan treden.

maandag

Geboren in de schaduw van...


Betekent dat iets, en over welke schaduw spreek je dan?
Alleen uit persoonlijke ondervinding ken ik de schaduw van;
1940-45, DE SCHADUW VAN HET NAZISME.
De schaduw van de massamoord op onze  joodse medemensen.
In die schaduw ben ik verwekt en geboren..

Was ik een 'zwarte man' geweest dan was ik geboren onder de naweeën van het misbruiken van mijn medemens, mijn voorouders
Een schaduw die minstens zo duister is!

Maar laten we kijken naar hoe dat voelt?
En weer, de ene mens is de andere niet.
Sommige zijn blij dat het achter de rug is
en dat ze weer gewoon van het leven kunnen genieten.
In een vrij(?) land als het onze.

Er is zelfs een stroming die de medemens als homo, lesbo, bi, trans of wat dan ook
volkomen serieus gaat nemen.
We zijn die we zijn.
Ieder op zich een waardevol medemens.

Maar wat houdt die schaduw in?
Stel dat ik de universele her-innering zou hebben
aan die joodse zwangere vrouw
die tijdens haar 'vergassing' haar baby verloor
die letterlijk opgevangen werd door een jonge duitse soldaat
die ondanks alles het hart op de juiste plaats wist te behouden!

Een letterlijke her..... Innering die ik gevoeld, geroken en in pijn beleefd heb?
Hoe werkt dan deze schaduw in je door?
zondag

Werkelijk Leven in het Nu?


Levend in het Nu.

Maar hoe kan je dat dan, praktisch gezien, werkelijk doen?
Gaat dat makkelijk of misschien juist moeilijk.
Kan je dat goed of verkeerd doen?

In feite kunnen we niets 'verkeerd' doen, want alles wordt tot een les
Pijnlijke lessen, prachtige lessen, noem maar op!

Toch, stel dat je 'verkeerd' om zou gaan met dat leven in het nu, wat gebeurt er dan?
Dan krijg je een harde, maar wijze les...
Het leven keert zich dan tegen je omdat het tot een 'ikke', ikke en de rest kan stikke werd.
Dat leven in het nu...

Dat leven in het nu kan namelijk nooit los staan van het gisteren of van het morgen...
We hebben namelijk altijd met alles en iedereen te maken, rekening te houden met elkaar op een menselijke en liefdevolle manier..
Je stelt je Nu dan in dienst van alles en iedereen...

Leven in het Nu betekent vooral bewust leven, het leven voelen en ervaren hoe het voor jou op dat moment is!


Levend in het Nu.zaterdag

De franje van de 'spiritualiteit'.Die franje hebben we nodig om het leven draaglijk te maken,
om de pijn te verzachten en
om onze wonden te bedekken.
Ja, soms zelfs om ons Hart te beschermen...

Kan er, na zo een inleiding nog wel iets positiefs komen, iets hoopgevends,

iets dat ons geneest, iets zuivers dat echt is!

Laten we eens naar het begrip 'spiritueel' kijken alsof het een prachtig gordijn is, 

iets dat de duisternis buiten houdt, iets moois dat ons het zand in de ogen strooit, zilverzand.

Maar vraag je eens af...waar ben je dan zo bang voor als je dat gordijn open zou schuiven 

en als je dat zand uit de ogen zou wassen?
Het liefst verdedigen we onszelf eerst door te roepen;
Bang, ik bang? Man, mens, hoe kom je erbij dat ik bang ben!
Je zult je eigen angst bedoelen, want natuurlijk
ben IK niet bang.......Daar sta ik ver boven!

En opnieuw laten we het even Stil worden...
Dood-Stil.


Gaat dit schrijven eigenlijk wel ergens over?
Wat voor zin heeft het om dit te lezen..........!
Moet ik hier over nadenken misschien?

Inderdaad,......misschien.
vrijdag

"Je Ziel aan de duivel verkopen". Een andere vrijdag de 13e?


Vaak een gewild thema voor horrorfilms!
Maar dat niet alleen...we kunnen er ook even over brainstormen wat dat nou eigenlijk inhoudt.
Kan het te maken hebben met winstbejag, of is het misschien kost wat kost macht verkrijgen?
Heeft het te maken met het flink verdienen aan je natuurlijke talenten?

Best een moeilijk gegeven, want van waaruit kun je dan het beste denken?
Vanuit de religie, vanuit een levensovertuiging?

In een film werd een man verleid door de duivel..
De duivel verzekerde de man, dat zijn vader die terminale kanker had, zou genezen als deze duivel de ziel van de man mocht krijgen.
De man had er van alles voor over om zijn vader weer gezond te zien...en de duivel maakte gebruik van zijn aanbod.
De volgende morgen bleek de vader ineens weer kerngezond te zijn!
Maar welke gevolgen had dit????


Ook al is het maar een hypothetisch gebeuren... toch vraag ik mij af, stel dat één van mijn kinderen ziek zou zijn...zou ik mijn ziel daarvoor aan de duivel verkopen?

Later eens over;
Het Hogere
en
het onwaarschijnlijk Lagere.

( beschreven zonder de franje van de spiritualiteit)
donderdag

Omgeven door het Niets.
Ter afwisseling;
Iets 'luchtigers'.De aanwezigheid in het Niets.

Bewust-Zijn en Zelfonderzoek.Als je wereld op zijn kop staat!
Dit geschreven vanuit een persoonlijke ondervinding en beleving;

Vanaf je aardse moment van het bewust zijn, begint onze reis door het Leven.
Sommige noemen het de Weg.
Dat vind ik een mooie omschrijving en dat ervaar ik dan ook zo.
Iedereen ervaart dit op zijn of haar eigen manier en heeft vaak grotendeels te maken met je opvoeding en je omstandigheden.
Een diep spirituele omschrijving laat ik, al schrijvende, op dit moment even achterwege en ga gewoon uit van het 'dagelijkse leven'.
Het mooie is dat we kunnen zeggen dat iedereen vanuit de Grond in dit leven 'wordt' gezet en in die zin zijn we allemaal gelijk! 
Het Leven is ons gegeven...Door wie of wat en waarom laten we buiten beschouwing.
We Zijn er..... en dus allemaal in de grond gelijk
Toch is er de schoonheid van het Leven dat we allemaal enorm verschillen!
Het Hart zit en blijft op dezelfde plek, maar onze talenten verschillen op een wonderlijke manier.
We vullen elkaar aan...en dat is het bijzondere van het Leven.

Juist hierin kom ik het holisme tegen;
Alles heeft met alles te maken!

Ter afsluiting nog even mijn persoonlijke beleving over bewust zijn en zelf onderzoek.
Het Leven heeft mij in een totaal onverwachte situatie gebracht!
Dit overkomt bijna iedereen een keer in zijn of haar leven en...
het is aan ons wat we er mee kunnen of wat we ermee doen.
Nu blijkt dat ik een strijder ben, geen vechter...
De 'nieuwe' mens.Ze zijn er al, totaal vrij van 'geloof' en religie.
De echte vrije mensen die vanuit hun  'hart' leven
 en een innerlijk besef hebben over wat het dragen
 van verantwoordelijkheid betekent. 
Voor zichzelf maar ook voor hun medemens.

Wil je ze graag leren kennen,
 kijk dan eerst even in de spiegel van je innerlijke Stilte...
dinsdag

We dragen allemaal een masker.
Waar of niet waar?


Zie je het kwade
of misschien juist het goede?
Welk masker is dit dan?
Of is dat misschien zonder masker?Wat bereikt een mens met 'mokken'?Maar wat betekent het eigenlijk?

Het betekent iets akeligs dat je is overkomen, vasthouden in teleurstelling en kwaadheid.
Natuurlijk kan het iedereen eens overkomen...
Maar probeer dat los te laten en kijk wat je er aan kunt doen.
Vaak altijd wel iets, maar ook vaak niet zoveel.
Wat je wel kunt doen is om even te kijken naar wie jezelf bent.
Niet graven, niet spitten...gewoon een moment in Stilte


Nee, dit is een ander soort mok!
Maar helpen doet het wel!zondag

Over dankbaar zijn.Wanneer zijn we spontaan en oprecht dankbaar?
Hopelijk bij het krijgen van een mooi cadeau, of bij een financiëel extraatje, misschien bij het krijgen van een compliment of door het gewaardeerd worden.

Laten we dat maar beschouwen als de instant dankbaarheid!
Deze kan je a la minuut ervaren, bingo meteen de volle kaart met een leuke prijs waar je blij van wordt...

Maar er is ook een dankbaarheid waarbij inzicht nodig is, eigenlijk is dat de achteraf-dankbaarheid.
Want kan je dankbaar zijn voor een ziekte die je treft, kan je dankbaar zijn als je leed en pijn overkomt, dankbaar voor verlies en verdriet?
Stel dat je nu zou zeggen; ja hoor dat kan ik!
Dan ben je werkelijk rijk, dan ben je helemaal mens!

Leed e.d. zijn de lessen die het Leven je geeft.
Lessen waardoor je leert anderen van binnenuit te begrijpen.
Je leert hoe liefde kan werken, zelfs helen.

Het zijn zeer waardevolle inzichten, niet alleen voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.
Het ging over;

 Dankbaar zijn.
Wat er vaak vergeten wordt ;Door voor jezelf op te komen op een vredige manier
help je je medemens nog meer dan steeds maar voor hen op te komen.
'Vrij van ketenen'.Albrecht Haushofer

Sinds weken ben ik nu aan hand en voet
van ketenen vrij. Ik hoef niet eens te vragen
of ik ze lang of kort maar heb gedragen,
of ik een tweede keer ze dragen moet.

Zij hebben mij geleerd dat andere banden
moeilijker te dragen en te slaken zijn:
begeerten , wensen  - die in kinderpijn
de trotse man, de grijsaard nog doen stranden.

De grote bandensmeders, die het hart verkillen,
de lusten van de wil, die Boeddha mijdt, 
waaraan het christendom de zonde wijt - 

die bandensmeders , die Genade loochenen willen - 
Ben ik van hen nu vrijer dan ik was,
dan is 't het laatste halve jaar dat mij genas...


Valentin Wember   De wil tot vrijheid
Uitgeverij Vrij Geestesleven
zaterdag

De glimlach.
Kan een glimlach dezelfde achtergrond hebben als 'het korreltje zout'?
Ach,  misschien zit in dat korreltje zout wel iets teveel zelfspot, misschien is het wel een vleugje te relativerend.
Maar misschien hebben we dat juist soms nodig om in te zien waar we staan en om te voelen wie we werkelijk zijn.

De glimlach die diep van binnenuit komt is reeds dat alles voorbij.
Die glimlach is het spreken van het Hart.
💚


Inzicht van de nacht.

Niet uit wroeging, wraak of spijt
Ik groet enkel nog de aanwezigheid
van hen die er zijn
 in alle oprechtheid.


Uit; "De grond van mijn hart".

💚

vrijdag

En zomaar ineens.

Je denkt, je denkt van alles, je denkt over alles en dan ineens denk je;
Wat is het eigenlijk bijzonder om te Zijn.
Niet zozeer om bijzonder te zijn, maar gewoon om te Zijn.
Je bent...je bent even alleen de gedachte zelf.

Eenvoudig gedicht?De mug.

Een zacht gesnor. Op mijn hand
daalt gonzend een mug neer,
een zweem van leven, zes leden teer -
waar kwam zij vandaan uit dit winterland?

Een snuit...sla ik toe? Bespaar ik mij
de druppel bloed waarvan zij leeft?
De lichte pijn die de steek me geeft?
Zij doet zoals ze moet. Ben ik als zij?

Steek dan maar toe, jij kleine vleugelziel,
zolang mijn ader je voeden mag,
zolang jij  vecht voor  je korte dag.

Steek maar toe , en neem je deel.
Wij zijn toch beiden, hoe anders ook gericht,
slechts kleine schaduwen van één groot licht.

Albrecht  Haushofer

uit; De wil tot vrijheid
van  Valentin Wember.


donderdag

Een inleidingsbericht.Deze nacht kwam het tot mij dat een bericht als dit, voor het moment noodzakelijk is.
Het is en blijft mijn streven om dit blog zo vrij mogelijk  te houden van eventuele persoonlijke gevoelens m.b.t mijn huidige leefsituatie, die absoluut niet is ontstaan vanuit een bewuste keuze.
Sterker nog, ik ervaar dit als in een soort ballingschap zijnde.
Toch kan ik juist daar, positief gebruik van maken!
Het confronteert mij zeer met de intentie van het beschrijven van het  zelf diep doorleefd hebben van de onderwerpen waar ik over ga schrijven.
Alhoewel ik er naar blijf streven de onderwerpen niet al te persoonlijk te omschrijven!
Makkelijk zal dat niet altijd zijn, maar misschien is dit dan juist een goede voedingsbodem voor dit blog.
Naar zeggen wordt er vanuit hier gewerkt aan, een voor mij beter passende omstandigheid en omgeving. Natuurlijk ben ik daar zelf ook hard mee bezig!

De onderwerpen die ik op dit blog ga behandelen zijn in de kern vanuit een aards-spirituele, boeddhistische én holistische benadering.
Altijd vanuit de wens om een positieve bijdrage te leveren.

Dus wees van harte welkom!De holistische benadering van een liesbreuk.Ter herinnering; Wat houdt een liesbreuk precies in?
In feite is het niet meer dan een verrekte of geblesseerde spier in de lies, aan de linkerkant vanwaaruit ook de balletjes van het jongetje ooit indaalde en waar bij mannen ook nog wel eens de bal naar binnen kan schieten.
Dus duidelijk een kwetsbare plek.

Bij sommige mannen kan zo'n breuk een ondraaglijke pijn veroorzaken doordat de dikke darm naar buiten uitpuilt.
Daarentegen is het bij veel mannen in het begin niet meer dan een flinke bult in de lies door bv hard te hoesten.

Je kunt je afvragen;hoe moet je zoiets dan holistisch bekijken?
Heel simpel door alle mogelijkheden af te tasten hoe dit te behandelen is.
Tegenwoordig staan ze al snel klaar met het aanbevelen van een operatie.
Een operatie die nooit zonder risico is en ook geen garantie geeft voor een voorspoedig resultaat.

Aangezien het in feite gewoon om een geblesseerde spier gaat, zijn er ook een reeks van speciale oefentechnieken, waardoor de spier op den duur sterker kan worden.
Het vereist wel tijd en volharding, want de oefeningen kunnen erg vermoeiend zijn.

Plus dat ze invloed hebben op de sexuele gevoelens, waardoor een heftige erectie kan optreden.

In en volgend artikel zal ik deze oefeningen zo goed mogelijk beschrijven, voorzien van wat schematische tekeningen.

Over het speciale steunbroekje zal ik dan ook wat informatie geven.

Verder zoek ik naar gegevens waardoor deze oefeningen ook voor de wat rijpere vrouw, ondersteunend kunnen werken.
Gelukkig ben ik daar reeds behoorlijk ver mee.  


woensdag

Morgen weer open!Natuurlijk met nieuwe berichten.


🙋
maandag

Lezers zijn zeer welkom, nieuwe berichten pas op donderdag 5-7-2018.
🙅Het nood-breekt-wetten beleid.Zeg maar; Vanwege omstandigheden gaan Spijkerbed en Werkwijze voorlopig even 'in de steigers'.
Voor Spijkerbed zal dat achter de schermen gebeuren, dus voor de bezoekers is de verandering niet zichtbaar.

Werkwijze daarentegen, gaat even dicht t/m woensdag 4 juli.
De reedsbestaande berichten blijven gewoon behouden, en over de toegangkelijkheid ben ik nog aan het nadenken.
Aangezien het aantal bezoekers redelijk laag was en de onderwerpen steeds meer diepgang gaan krijgen, leek het me goed er wat extra aandacht aan te besteden.
Vandaar de tijdelijke pauze op dit bog.

De 2 andere 'Walters blogs' gaan gewoon door.
Het Walter's foto blog gaat onveranderd door.
Persoonlijk vind ik het belangrijk het bloggen zéér serieus te nemen.
De blogmogelijkheid ervaar ik als een bijzondere vrijheid.Wat kan mediteren voor ons betekenen?


Eerst maar eens iets over het begrip mediteren en hoe wij dat in het westen vaak verklaren!
Dat het iets oosters en zweverigs is.
Dat het vooral een manier van ontspannen is.

Beide is niet het geval, het gaat vooral over het opdoen van zelfkennis, door 'naar binnen' te keren.
In alle rust je eigen denken, je gedachtes en je ideeën de revue te laten passeren.
Vanuit die verworven inzichten kun je later een keuze gaan maken waarop je wilt mediteren.
Belangrijk is dat je je hebt leren focussen, anders verzandt het in het vaak verwarrende 'denken'.

Wat willekeurige voorbeelden ter inspiratie:
'Je onrust onderzoeken om die letterlijk tot rust te brengen'.
'Je angsten en onzekerheden onderzoeken en daar ruim de tijd voor nemen, zo vaak als dat nodig blijkt te zijn'. (Mediteren betekent in feite, de tijd en de ruimte voor jezelf te nemen.)

Zo kan je ook mediteren over je lichamelijke gezondheid, op diezelfde manier.

Mediteren als manier manier van ontspanning is altijd aan te bevelen, maar laat je daar geen dure lessen voor aanpraten. Weet je dat die juist een vorm van stress veroorzaken?De zelfstudie.

zondag

Onze enige en werkelijke opleiding.


Hoe lang blijven wij nog dat aapje in de hoek aan een touwtje?

Die enige opleiding heet; Ons dagelijks leven, ons dagelijks evaren.
Dürckheim was voor mij een goede leraar om in staat te leren zijn om dat 'alles' zo te zien, te ervaren.
Misschien wel dankzij zijn 'uitleg',zijn enorme diepgang bleef ik in staat  het geheel met eigen 'ogen' te aanschouwen.
Het is en was voor mij een 'vrije meester'.
Hij stuurde niet, manipuleerde niet...en zo ook heb ik Krishnamurti ervaren.

Ik geef toe dat bij de eerste kennismaking met hen (reeds heel lang geleden), mijn impuls was;
Wegwezen hier!Dit soort gecomliceerde diepgang kon ik er niet bij hebben!
Toch ging ik steeds meer ervaren (leren) dat ik hun omschrijvingen in mijn dagelijkse leven tegen kwam!
Ik mag stellen dat het mij,  ondanks mijn groeiende interesse in hen, lukte mijn Ware Zelf trouw te blijven.  Een marionet van deze grote zieners ben ik niet geworden.
En in die zin ben ik hen dankbaar voor hun grote én vrijblijvende inzichten!

Door dit soort verhandelingen lukt het mij steeds een laag kwijt te raken, en  om naakter in het leven te staan.

Luchtig bezien is zo de androgene Androlyn ontstaan.
Waar zij/hij me heen zal leiden, dat wordt ook voor mij een grote verrassing!


zaterdag

Zijn de alternatieve geneeswijze eigenlijk wel zo alternatief?Naar aanleiding van het stukje over astma op Spijkerbed, besloot ik om er op Werkwijze wat uitgebreider aandacht aan te schenken.

Maar dat heeft alleen zin als je er serieus werk van maakt, en natuurlijk ga ik dat doen.
Schrijven over de nieuwste ervaring betreffende, gezondheid, ziekte en behandeling.
Alles heel goed voorbereid en via schade en schande zelf een stuk wijzer geworden.

( Er wordt hard aan gewerkt!)

Druppelsgewijs erover schrijven is bijna net zoals de tijd nemen voor je 'ziekte'...
Jezelf serieus nemen zoals je bent, ook al zit dat soms diep van binnen, misschien zelfs verborgen.
Inderdaad is de mens in staat zichzelf te genezen, til daar niet te zwaar aan en maak je er niet gek mee!
De kleine dingen zijn redelijk makkelijk te doen en aspririne en paracetamol zijn niet meer nodig...Tenzij je een pilletje gewoon makkelijker vindt...
Neem nou zaken als astma...dat vereist een behoorlijke inzet, maar dat op zich geeft je al snel een goed gevoel!
Wat mezelf betreft, die inzet werpt vruchten af, maar het vergt wel een constante alertheid.
Trouwens, vergeet niet wat voor schade de medicijnen aan je lichaam toebrengen.

Mijn kruit ga ik niet verschieten in één bericht hoor, alles op z'n tijd.