Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...

dinsdag

Leven we allemaal in ons eigen cocon?


Deze gewaarwording begon met een redelijk eenvoudige gedachte;
'Het zijn geen van allen prettige mensen hier, stuk voor stuk.
Geen mensen waar ik vanuit een vrije keuze mee om zou willen gaan'.
Gek genoeg ontstond die gedachte juist doordat ik een open en eerlijke verzorgster sprak. Normaal werkte ze nooit op deze afdeling, vandaar dit onverwachte gesprek...

Maar van het een kwam het ander, ik ging naar bed en viel in een diepe slaap.
Akelig werd ik wakker met een koortsachtig gevoel, het 'zomergriep'gevoel.
En toen ging het cocon gevoel een eigen leven leiden, nota bene stond de muziek van Hauser op via het internet .
We leven werkelijk allemaal in ons eigen cocon, zonder uitzondering!
Maar wacht even...ik ben anders! Want ik verdiep me werkelijk overal in, leef mee met mensen...durf de dingen aan te pakken en onder ogen te komen. Verder lees en bekijk ik alles wat er tegenwoordig maar mogelijk is!
Ben niet aan één theorie, godsdienst of religie gebonden.
Heb niet eens een vaste politieke overtuiging!

Hoe kom je erbij dat ik  in een cocon leef?

Ja, en toch doe je dat.
Denk er maar niet eens over na;
Ook jij leeft in een cocon!

Wat mooi....!

maandag

Gewoon weer een boterham met pindakaas?Ja hoor, en een kop koffie erbij....of thee.
Roomboter er onder of halvarine, suiker, honing, zoetje of gewoon zonder.
Ach, ik eet wel wat yoghurt, verder niks. 
🙆

Die serie over,....heb eigenlijk geen idee meer, ik kreeg er steken van in m'n hoofd.
Tja, moest dat nou eigenlijk?
Soms is het toch goed om er een keer 'doorheen' te gaan.
Ben er gelukkig niet mee groot gebracht...

Het voordeel daarvan is dat ik er vrij naar kan kijken en luisteren
en zelf kan bepalen wat ik ermee kan en wil!

Trouwens, die steken in mijn hoofd duurden maar kort hoor.
En af en toe...gewoon naar de wc!


( En nee, ik drijf nergens de spot mee! )

woensdag

DE ROEPING. (vervolg en een tussendoor bespreking.)

Dit keer beginnende met een inleiding van mij zelf. ( de blogbeheerder.)
Alleen al het feit dat dit schrijven niet ontstaan is door het 'knippen en plakken', maar door intens te lezen en dan met de hand over te typen, deed me besluiten om verder te gaan vanaf blz. 52.
Niet uit gemakzucht maar vanuit een groeiend inzicht over waarom ik dit als onderwerp genomen heb.
Tot in den treuren het hele boekje overtypen voegt voor de lezer eigenlijk niks meer toe, integendeel!
Dus bij deze;

Blz. 52. Het effect.
Dat wij door het geloof wedergeboren worden, stelde hij.
Maar Calvijn scheidt beide niet, waar geloof is daar is ook wedergeboorte.Altijd heeft Calvijn als hij sprak over de heilsweldaden van Christus ze gegrepen in één greep.
Hij stelde eerst de eenheid en maakte dan pas, voorzichtig, onderscheidingen.

Blz. 53.
Het schijnt alsof de evangelist de orde omkeert, als hij de wedergeboorte laat voorafgaan aan het geloof, daar zij immers een vrucht is van het geloof en daarop volgt; Ik antwoord dat het een heel goed met het ander overeenkomt, want door het geloof ontvangen wij een onvergankelijk zaad, waardoor wij tot een nieuw goddelijk leven worden wedergeboren, en toch is dat geloof zelf ook een werk van de Heilige Geest, die woont in niemand anders dan de kinderen Gods.
Tot zover Calvijn.
...,dat de wedergeboorte ( is ook de bekering) een vrucht is van het geloof en daarop volgt.
Hoe lost Calvijn dit probleem op? Op deze wijze dat volgens hem het geloof wederbaart maar tegelijk ook zelf tot de wedergeboorte behoort. Het is één werk Godds.

Blogbeheerder; In dit laatste stuk van het boekje DE ROEPING is er meer wél dan niet onderstreept!
Vandaar dat ik een keuze moet maken.

Blz.57.
De belijdenisgeschriften 
...in de geest van Calvijn.........het oren van het Woord en de werking van de Heilige Geest.
....De wedergeboorte geschiedt door het Woord der Evangelies.
,,,,Eerst is gesproken over de val van de mens (art.13) en over de erfzonde (art.14) en dan pas wordt gesproken over de eeuwige verkiezing Gods.
Van daaruit is er dan verder sprake van de barmhartigheid en rechtvaardigheid Gods in het verkiezen van sommige zondaren en het in hun verderf en ondergang laten liggen van anderen, waarbij nog opgemerkt wordt; waar zij zichzelf  in geworpen hebben.
De leer der verkiezing is dus ook in de NGB geen a priori waar men heel de geloofsleer aan ophangt,....

Hier begint het voor mij als schrijver, echt te vermoeiend te worden.
Ik las een fikse pauze in!


maandag

Is het toeval als er iets op je pad komt?Over het hieronder staande filmpje, betreffende de schrijver en het boek, kan ik zeggen;
Nee, dit was geen toeval, want dankzij de ervaringen in mijn leven, dacht ik al zo!
En toen kwam dit boek op mijn pad...hij beschrijft het zoals ik dat ( nog) niet zou kunnen, en soms gaat hij dieper en verder dan dat ik, uit mezelf, zou durven gaan.

Vandaar ook dat mijn schrijven daarover altijd in betrekking staat tot mijn persoonlijk ervaren.

Juist in de situatie waarin ik nu verkeer, zie ik helderder ook hoe systemen mensen ziek kunnen maken. Of ook houden!
Die kant van zijn inzichten heb ik in dat boek niet kunnen vinden, althans hoe ik me dat boek nú herinner!
Het zou een goede reden kunnen zijn om het boek opnieuw te lezen.
Gek genoeg is het me vanwege dit systeem 'afgenomen'.
Anders gezegd, mijn boeken zijn gewoon door de maatschappelijk werkster van deze instelling bij de kringloop gedumpt.


Een andere bewustwording.

Ook dit boek behoorde ooit tot een van de mijne. Gelukkig heb ik het intens gelezen en er diep over nagedacht...Het sprak mij enorm aan.


zondag

Absoluut geen godsdienst waanzin,

Waarom zo veel items aan dit onderwerp gewijd?
Gewoon vanwege en omdat...

DE ROEPING. ( Een boekbespreking.) + vervolg.


Geschreven door Drs. K. Exalto;
uitgeverij Ton Bolland- Amsterdam 1978

Een reformatorische bezinning.
Te beginnen met het letterlijk overgenomen  WOORD VOORAF.

Op 4 januari 1978 werd door mij op de Contio van de Hervormd-Gereformeerde predikanten te Zeist een lezing gehouden over De Roeping.
De vele reacties die daarop kwamen deden mij besluiten de lezing in boekvorm uit te geven. Ten eerste om de zaak wat uitvoeriger te kunnen behandelen en ten tweede om hetgeen toen gezegd is van 'bewijs-plaatsen' te kunnen voorzien.
Meer dan ik vermoed had is mij gebleken hoezeer binnen de Gereformeerde Gezindte de vragen die tt dit thema behoren, leven, niet alleen bij de ambtsdragers maar ook onder het kerkvolk.
Ik ontveins mij niet dat de inhoud van dit boekje hier en daar tegenspraak zal oproepen.
Toch hoop ik dat het enigszins zal mogen bijdragen tot  opheldering, en ook tot versterking in dat geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd ( Judas vs 3).

Nu even een toelichting van deze blogbeheerder.
Gelukkig heeft iemand heel veel onderstreept in dit boekje en juist daarop zal ik mijn verslag richten....

Deze boekbespreking zal dus regelmatig worden uitgebreid en opnieuw geplaatst.

Nu dd 4-5-2018. zie hieronder bij  meer lezen.>>

zaterdag

Heeft alles dan echt met alles te maken?

 
Maar verder gaat het goed...

Als je goed kijkt, zou je er nog van schrikken!
'Ja, alles heeft met alles te maken'.
Klaar ben je ermee! Ben ik net van plan een lijvig stuk neer te typen, lees ik; Alles heeft met alles te maken!

Nou was ik al danig in de war geraakt door alle voorgaande meldingen, stukjes, blogjes en hoe je het ook maar noemen wil
Totaal ontnuchterd door de 2 Samadhi, was ik net aan de Ikebana geraakt, de takken en bloemen vlogen me om de oren en voor heel even voelde ik me weer gewoon mens.
Bij de Samadhi in het Spaans was het me nog gelukt een Engelse ondertiteling te voorschijn te toveren, maar eigenlijk spraken de beelden, wat mij betreft, al meer dan genoeg voor zichzelf!

De molensteen van DE ROEPING hing nog slechts als een veertje om mijn nek.

Holisme, een alles omvattend onderwerp...want daardoor wordt het uit de weg helpen van blokkades een makkie.

Wat een geluk dat ik dit schrijfsel toch kort heb kunnen houden!
De ikebana laat ik even met rust en ga wat boodschappen doen.

vrijdag

Ikebana filmpje.


Het Onnoembare 1.


Over het verkrijgen van je wettelijke recht.Deze brief is of wordt verstuurd aan de verantwoordelijken.
De mogelijkheden op het verkrijgen van je recht zijn uiterst nauwkeurig onderzocht en kunnen bij eventuele bezwaren van de verantwoordelijken, schriftelijk worden onderlegd.

En dan gebeurt er iets wonderlijks.
De brief blijkt al gestuurd en ontvangen te zijn.
En naar behoren te zijn behandeld en afgehandeld.

Het Onnoembare. dinsdag

Is de 'rechtelijke macht' onpartijdig?


 

Het antwoord moge duidelijk zijn;
Absoluut niet!
Door de geschiedenis heen heeft zich het onrecht van de rechtelijke macht al vele malen bewezen!
Hun doortrapte voordeel is dat ze heel goed weten wat de mazen in de wet  zijn en hoe ze hun 'gerechtigheid' uitstekend kunnen vervormen tot heil van hen die 'gerechtelijke macht' als excuus gebruiken.

Vooral misleidende en corrupte systemen maken graag gebruik van dat soort 'rechters'.
Ook in deze instelling wordt dit op een schandalige manier misbruikt;
Ze maken je wijs dat bepaalde ( dubieuze) zaken door de 'rechter' beslist zijn.

En we trappen daar nog in ook! 
👎

"Wat zijn nou eigenlijk 'bargoenders?"

Dit grote, bijna verkochte schilderij is door een stel a-socialen bij het grof vuil gezet!

Wist jij dat dit kon?

Een mens blijkt te kunnen oefenen in het trekken van een 'onschuldig' gezicht.
Natuurlijk voorzien van woorden van misleiding;
"Ik mag dan wel hoofd teamleidster zijn, maar ik voer niks zelf uit, ik delegeer alleen!"

Een hoofd dat niet eens weet wát ze delegeert???

Nu weet ik dat het kan, Een onschuldig gezicht trekken.

De mogelijk vergelijkbare landschappen.( Expressionisme.)

Ook dit wordt even flink zoeken geblazen!

Ging erg moeizaam, andere keer weer proberen!
De berg werk is te groot om even tussendoor uit te gaan zoeken!
 


 

 

 


 

  


maandag

Citaten.


👳

Zich goed voelen is een natuurverschijnsel.
Gelukkig zijn is een kunstwerk.

🙏 

De kunsthistericus aan het woord;


Een goede bemaning van hoe ik naar mijn werk kijk.
Absoluut serieus bedoeld, want net zoals ik werk, zo schrijf ik ook! 
Speels, vrij en met humor.
Laatst kreeg ik een aantal prachtige kunstboeken, één ervan ging over het expressionisme.
Aangezien ik me al jaren verdiep in de kunstgeschiedenis was het me niet onbekend!
Maar zo'n gespecialiseerd boek als dit, had ik nog niet eerder in mijn bezit gehad.
Wel iets vergelijkbaars.( Jullie weten van de tragische diefstal via de kringloop, mij ten onrechte aangedaan.)

Nu even over de herkenning in het expressionisme bij vele van mijn werken!
Alhoewel ik mijn werk liever schaar bij; het onnoembare. of beter nog het onBEnoembare.
Heb getracht enkele van mijn werk hieronder af te beelden;
( Voorzien van vergelijking met gevestigde kunstenaars.)


Qua vormgeving en en kleur toch ook wel terug te vinden bij;
Een beetje; Wassilly Kandinsky., Christian Rohlfs, P. Becker, Emil Nolde en Otto Mueler.

Maar dat geldt eigenlijk voor het meeste van mijn werk... Soms zelfs vergelijkbaar met;   
Vooral met mezelf, aangezien ik nooit echt geïnspireerd ben door bestaande schilders.


 

Een goede vergelijking heb ik nog niet gevonden, misschien;
Ben ik gewoon iemand die werkt vanuit zijn hart, zonder een bepaalde stijl te willen cultiveren.

Bij de groten,zoals Picasso zie je dat vaak wel gebeuren.
In Nederlands heb je b.v. Ans Markus en Aad Veldhoen.
Bij deze hieronder wordt het ook even zoeken geblazen!