Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...
Een blog dat gaat over de invoelbare spiritualiteit en hoe men vanuit het holisme de dingen tegemoet kan treden.Verder is dit blog gericht op een boeddhistische levenshouding.

woensdag

Uit Meditatie en Mystiek

Aangezien ik dit een zeer belangrijk stuk vind, ben ik zo vrij geweest dit bericht uit
Meditatie en Mystiek van de heer Kees Voorhoeve te citeren;

Loslaten

Het is belangrijk te beseffen dat de strijd tussen loslaten en vastgrijpen een centraal onderdeel is van de meditatietraining. Iedere keer als we ons open stellen en een drempel overgaan, komen we weer een nieuwe drempel tegen. Het is te vergelijken met het afpellen van een ui. Willen we doorgaan tot de kern dan zullen we vele lagen tegen komen. Het doorbreken of loslaten van deze lagen is in wezen een vreugdevol proces, want het licht breekt door, de spirituele zon begint te schijnen en onze ervaring wordt gevoed met vertrouwen, verzachting en warmte. Maar voor veel mensen blijkt echter het meditatieve loslaten een pijnlijk proces te zijn. Zodra we tegen een grens aanlopen, worden onze diepgewortelde patronen, gehechtheden en gewoontes zichtbaar. Dit brengt vaak een schok te weeg. We kunnen dan overdonderd worden door gevoelens van onmacht, zinloosheid, frustratie of depressie en proberen de boel krampachtig onder controle te houden.

Hoe is het mogelijk dat we ons zo vastzetten terwijl loslaten juist zoveel ontspanning en helderheid teweeg kan brengen? Want als we goed kijken, is alles wat ontstaat vergankelijk en zijn we helemaal niet instaat om permanent de zaken te controleren. Het heeft ook geen zin om het vast te houden, het leven verandert toch en het vasthouden levert alleen maar pijn op.

Alles wat geboren wordt, is vergankelijk en zal sterven.
Alles wat bijeengebracht wordt, is vergankelijk en zal opraken.

Alles wat samenkomt, is vergankelijk en zal uiteengaan.
Alles wat opgebouwd wordt, is vergankelijk en zal instorten.
Alles wat opkomt, is vergankelijk en zal ten val komen.

Vriendschap en vijandschap, geluk en verdriet, goed en kwaad,
alle gedachten die door je hoofd spelen,
alles is voortdurend aan het veranderen.
~Patrul Rinpoche


Wordt wakker en laat los. Besef tot in het merg van je botten dat alles wat verschijnt voortdurend verandert. Kan je dat werkelijk toelaten en voelen?

Het proces van loslaten betekent niet dat we gevoelloos moeten worden zodat we allerlei pijnlijke ervaringen niet meer beleven. Het is een natuurlijke reactie dat we bij loslaten of meditatief sterven angst, wanhoop of verdriet zullen ervaren. Alleen hoe gaan we daar mee om?  Laten we ons helemaal door deze ervaringen bepalen? Worden we iedere keer weer in de onmacht, depressie of zinloosheid meegesleurd? Of worden we totaal één met deze ervaringen, zodat we ze het volgende moment in openheid en vreugde totaal los kunnen laten? Kortom, hoe gaan we om met onze pijnlijke neurotische patronen?

Het vraagt veel geduld, vertrouwen, doorzettingsvermogen en beoefening om werkelijk los te laten en patronen te doorbreken. Onze overlevingsstrategie van grijpen en afkeren heeft zich flink vastgezet. Tegelijkertijd biedt deze strijd een mogelijkheid tot bevrijding te komen.  Het is een fundamentele uitdaging verschillende hindernissen te overstijgen en uiteindelijk inzicht te ontwikkelen in de grondslag van het leven.

De meest krachtige oefening in het leren omgaan met de diepgewortelde neurotische patronen is liefdevolle aandacht. Liefdevolle aandacht is ruimte scheppen en realistisch zien wie we zijn en hoe we handelen, vanuit volledige acceptatie, zonder te oordelen. Liefdevolle aandacht kan ons bewustzijn thuis brengen en een fundamenteel vertrouwen geven. We kunnen leren in het ‘hier en nu’ te zijn en vanuit het hart werkelijk in contact te staan met het leven zelf.

Vaak wordt door leraren binnen spirituele tradities opgeroepen om in de meditatie te sterven. Sterf bewust op je meditatiekussentje. Sterf nu, op dit moment, in volle aanwezigheid. Laat los, geef je over. Sterf terwijl je leeft en voel tot in het merg van je botten het warme, open en omvattende gewaarzijn.

Of anders geformuleerd: Laat de verdediging van ego los, even geen voorkeuren meer, laat de weerstand gaan, zonder begeerte niet meer overal op reageren, even niet met de zaken bemoeien. Waar ben je nu? Hier ! Zonder inspanning aanwezig zijn, niets doen !

We bezitten zodoende de mogelijkheid ons werkelijk open te stellen voor de levende stroom en de gehechtheid aan het leven te neutraliseren. De levende stroom heeft een genezende werking. Door volledig en helder het leven te aanschouwen zoals het is en meegaan met de beweging van de vergankelijkheid, zonder vastgrijpen, zonder identificatie, kan het helende licht de pijn verzachten en de patronen losweken. Dan is er meegaan met de pulserende beweging van de heldere ruimte en de spontane realisatie van een wakkere geest.

~Kees Voorhoeve

Uit: Vergankelijkheid


maandag

Doorgaan met wat je Hart je ingeeft.Stel je raakt even moedeloos...
Dat kan gebeuren...
Gewoon trouw blijven aan Het-zelf.
Doorgaan, al is het op een soms wat lager pitje.🙏


zondag

De Sleutel. (Maar wat kunnen we ermee doen?)


Het boek;
Tijd voor de Sleutel is een verhelderend boek.
Het helpt ons te kijken naar dat wat is.
Naar wat het met ons doet en wat wij er zelf mee doen.
Want hoe gaan we om met dat wat is
en dat wat ons 'ziek'maakt
en ons tot slaven degradeert.
Dat boek helpt ons te ontdekken waaraan gewerkt moet worden...
Gedeelte voor gedeelte, en op den duur
werkend aan het geheel.
Op die manier ga ik trachten dit boek te gebruiken.
Want wat kunnen we ermee!

Het eerste deel van de Sleutel gaan we nu bekijken;

De Sleutel begint met een omschrijving,
het begin is;
Het leven draait om zelfkennis.
Daar wil ik het even over hebben in dit eerste gedeelte zoals er hier over geschreven zal worden.
Zelfkennis is namelijk alles waar het in eerste instantie om gaat, want juist vanwege het gemis daaraan, gaat er veel mis in de wereld, op grote schaal maar ook op kleine schaal!
Misschien nog wel essentiëler.

Dit boek gewoon maar lezen, zal niet zoveel vruchten afwerpen.
Eerst maar eens zelfkennis uitdiepen, want pas als je weet wie je werkelijk bent kun je aan de slag.

Verder staat hier vermeld;
'Juist ziekte, conflicten, disharmonie, kunnen een mogelijkheid zijn om hier verbinding mee te krijgen.Door de duisternis naar het Licht.

Toch kun je dit ook omkeren, misschien raakt het ons dan directer, want juist door gebrek aan zelfkennis kunnen we ook deze negativiteit (ziekte e.d.) naar ons toetrekken!
Durven we het aan om ons even niet blind te staren in dit Licht?
Werken aan je duisternis, dat is een goed begin.

Dit hoofdstukje wordt afgerond met;
Het Leven is Eeuwig.Sterven is slechts overgang.
Waarlijk spiritueel, maar zetten dit soort gedachten,stellingen, ons wel aan het werk?
Of verleidt dit ons juist tot verder 'slapen...


Volgende keer verder;

🙏


woensdag

De confronterende bewustwording.


Bediend op afstand?


Zal ik het eerst inleiden of gewoon met de deur in huis vallen?
Eerst maar even kort 'de deur'.
Zijn we ons wel bewust dat we ontzettend geleefd worden?
Marionetten van allerlei systemen en gebonden zijn aan onzinnige verplichtingen die van alle kanten worden goedgepraat?
Hoe staat het bijvoorbeeld met je inkomen en waar leef je dan van?
Ja, we roepen snel;
'Maar ik 'voel' me vrij, kan doen en laten wat ik wil!

Is dat werkelijk zo?
Dan nu toch maar even de inleiding, de aanleiding tot dit schrijven;
Vandaag, woensdag 15-5-2019 is het mijn Stilte-dag.
Een dag die ik al vele jaren zo gebruik, zo heb ingesteld.
De dag ervoor stel ik mij daar reeds een beetje op in, want mijn soort Stilte-dag gaat niet vanzelf.

Eigenlijk gaat niets vanzelf, maar dat hebben we vaak al niets eens meer door!

Door erop ingesteld te zijn kreeg ik de nacht daarvoor een intense droom.
Een droom van Confronterende Bewustwording.
De droom;
Ik had een afspraak met een instantie, een voor mij belangrijk gesprek.
Daarvoor was ik in het bezit van een speciale kaart die 'noodzakelijk' was.
De entree van het gebouw bestond uit een enorme hal...moeilijk in te schatten waar wat was!
Totdat ik een balie ontdekte...er zaten veel dames kris kras door elkaar heen.
Aan een van de dames vroeg ik bij welke ik wezen moest...
Maar zij had het te druk en ik besloot zelf te gaan zoeken.
De betreffende dame die ik later aansprak wist eerst van niks en keek dus ijverig op haar pc scherm.
Verbaasd keek zij mij aan; "Maar u bent meneer Kas! Die naam heb ik vaker gehoord".
Daarna trachtte ze mij wijs te maken dat ik in het verkeerde gebouw was.
Totdat ik haar duidelijk maakte wat er op mijn kaart stond.
"O sorry, u hebt gelijk".
En toen kwam er een hele rij 'maren'....

Wat deed deze droom met mij?
Het maakte mij Bewust van de waanzin waar wij met zijn allen in vast zijn geraakt!

Via Tijd voor de Sleutel ga ik het daar de volgende keer uitgebreid over hebben.dinsdag

Er zijn van die momenten...
Dan wil je het liefst stil zijn.
Stil als je merkt dat alles een illusie is
dat alles zich in je eigen hoofd afspeelt.

Het denken even volkomen op stil zetten..
Want er is niks...
Stop je vingers in je oren en luister niet
Doe je mond stijf dicht en praat niet.
Knijp je ogen maar dicht...
Maar dan gebeurt het.
Dan ben je alleen met je binnenkant
Pas dan besef je...
Er zijn van die momenten
dat alleen in het niets
de Waarheid aanwezig is.
Dat is namelijk de enige echte Waarheid.

Waarheid is.
En meer is het niet.
zondag

Heel persoonlijk.

'

Echt persoonlijk
ben ik hier 
het liefst
In Stilte.woensdag

Aansluitend op 'De Sleutel'.


Vanwaar deze afbeelding?Tijd voor de Sleutel van Kagib.
Een zienswijze waarin ik mij goed vinden kan.
En vandaar uit begin ik deze serie.
Natuurlijk met medeweten van Karel Gibbels zelf!  (Kagib)

Zoals ik reeds eerder vermeld heb, het is geenszins bedoeld
als recensie of als kritiek. Integendeel.
Zelf zie ik het als;
Aansluitend.

Deze serie ga ik gewoon
'De Sleutel' noemen.
Vandaag begin ik met;
Leven rondom de Stilte.

We zoeken allemaal, bijna dagelijks naar een evenwicht.
Evenwicht binnen onszelf, maar zeker ook een evenwicht met de 'buitenwereld'.
Niet alleen zinnig maar in feite ook noodzakelijk voor het vinden van die Sleutel!
Want hoe komen we dichter tot de kern, de essentie zoals Kagib dit noemt?

Levend rondom de Stilte, oftewel zelfgekozen momenten vinden voor die Stilte!
Zelf heb ik een zeer drukke geest en voor mij werkt het dus het best om daar 2 dagen per week voor te kiezen.
Tegenwoordig zijn dat de Woensdag en de Zondag.
Wanneer en hoe je dat in gaat vullen is naar vrije keus, anders zou het immers niet zijn werk doen.

Een sober en eenvoudig begin als inleiding voor deze nieuwe serie.
🙏


Is alles mooi?...Alles is mooi!


Reacties worden verwijderd...

Anders leren kijken, anders leren ervaren...
Opnieuw 'voelen'...Kijken met je Hart.💚

Maar het kan ook zo>

dinsdag

Als je moe bent, neem dat eerst even rust.

Een willekeurige schatkist...
Vervang 'm maar in gedachten door de jouwe.


Het lijkt zo voor de hand liggen, maar hoe vaak draven we toch niet even door?
Maar misschien nog erger; Hoe vaak laten we dan maar liever alles voor wat het is.
De energie die je ergens hebt ingestoken wordt dan een onnodige energie-verspilling!

Want ineens heb je er geen zin meer in en maak je jezelf wijs dat het allemaal toch geen zin heeft...

Neem gewoon even rust en wat afstand...maar vergeet niet waar je mee bezig bent.
Wees jezelf trouw, wees trouw aan de kern die je bent, die je in je hebt.
Maar waar heeft dit dan betrekking op?
Over wat gaat dit?

In feite kan dit over alles gaan wat belangrijk voor je is (was?)
Over alles wat je na aan het hart ligt (lag?)


Bij meer lezen zal ik het even wat persoonlijker maken...
Niet als voorbeeld om na te volgen, maar gewoon om het meer invoelbaar te maken.


maandag

Ai, ik steek er teveel energie in!
Spijkerbed...
Eigenlijk had ik er niet meer mee moeten beginnen.
Nu trek ik hier mijn eigen (*klanten)  bezoekers weg!


😝
zondag

Vrijheid en de Liefde.
💚
Soms moeilijk voor te stellen...
Maar de echte innerlijke vrijheid
openbaart zich juist door
tegenwerking!
Pas dan kan Liefde
helend en bevrijdend werken.
💗
🙏

zaterdag

Dan verlies je alles...

Wat een geluk dat mijn schrijverstalent beperkt is!
Want wat zou ik het dan prachtig verwoorden...als een grote wedergeboorte.

Daar lijkt het werkelijk op, want eerst 'moet' je totaal leeg worden, ontdaan van alles waar je aan hecht...
Niks meer over en als Niemand kan je weer helemaal schoon verder gaan.
Verder gaan...naar wat dan?


Het is iets dat je leert te voelen als je tot dichtbij het Nulpunt komt, want iedereen 
lijkt zich tegen je te keren...maar dat is in feite niet zo!
Want niet alleen jijzelf raakt schoon, maar ook degene die zich tegen je keren, ook zij worden weer schoner!

Ja, wat een geschenk dat mijn schrijverstalent beperkt is,
want anders zou ik datgene dat leeft....dood schrijven.


🙇


Herdenken?

Een dreiging die meer dan ooit leeft, moet men niet enkel herdenken!
Die verleden tijd gaan koesteren als een herinnering aan een verloren 'vriend?"

Herdenken, maar dat wel door gelijk te kijken naar;
Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
Kijkend naar dat 'buiten' doen we er beter aan die ramen eens goed te lappen,
opdat we beter kunnen zien wat er nu gaande is
en kijken hoe we daaraan kunnen werken, opdat er geen
nieuwe periode kan komen die wij nu nog 'moeten' herdenken!
woensdag

Gewoon weer blogs!


( Aangevuld door 'meer lezen')Wat is het toch prettig dat je bestaande berichten gewoon kunt veranderen!

Over het hoe en waarom lees je bij meer lezen..

De stilte-dag flirt?Stilte?


Er is inderdaad geen geluid uit te krijgen!
Wel een vleugje tekst
maar dan mag je even bij meer lezen kijken...>>>

Wegens aantoonbare wantoestanden...

Dit keer gebracht als ogenschijnlijk 'geen bericht'.
Het hele, reeds eerder gepubliceerde bericht op Bedgeheimen dat nu ook hier te lezen is via meer lezen... 

dinsdag

Als de duisternis dreigt...


Dan is het werkelijk de hoogste tijd om het Licht te gaan zoeken!

Want onder al die duisternis is wel degelijk Licht...
Een Licht waar we ons allen voor in kunnen gaan zetten,
ook al denk je;
Ach, het zal mijn tijd wel duren...
Maar kijk eens goed en laat daarbij vooral je angst los,
schiet niet in de ontkenning,zo van;
Mij zal dat niet overkomen!Want als de duisternis dreigt, dan is het werkelijk de hoogste Tijd om het Licht te gaan zoeken!Straks valt weer even die echte duisternis en voor daarin wens ik je;

Welterusten...
💋


Nu nog in het ziekenhuis zet ik vast thee klaar.


16:15 Weer terug uit het ziekenhuis...er had gebak bij gemogen!
Mijn hart blijkt in een prima conditie en...
vanavond kan ik eindelijk TV ontvangen en internet zonder op te hoeven letten dat ik niet gelijk m'n hele maand-prepaid op gebruik!


Veritas kwam weer uit de hoek alsof mijn geld beheert wordt vanwege mijn crimineel verleden!

Het Appeltje ligt al klaar, er zijn mesjes genoeg om het mee te schillen!

😛😯De strijd moet op de spits gevoerd worden!

Vanaf vandaag zal 'strijden'  'vechten' moeten worden.
De boeddhistische benadering moet veranderen in een meer wereldse.

Vanmiddag naar het ziekenhuis voor wat 'eind-uitslagen', naar ik hoop.
Mijn hart speelde niet zomaar op!
De strijd die ik heb moeten leveren was bovenmenselijk en over het hoe en wat
heb ik al meer dan genoeg geschreven op mijn blogs!
Was dat achteraf misschien zinloos dan?
Want wat leverde het mij op aan daadwerkelijke hulp?
Totaal niets, maar dan ook werkelijk niets praktisch.
Ja, morele steun die ik via mijn blogs zo af en toe ontving, die heeft veel voor mij betekent.
Het gaf mij kracht in de boeddhistische zin van het woord...

Maar deze waanzin waarin ik terecht ben gekomen ben ik meer dan zat!.
De draagkracht van een mens heeft z'n grenzen en mijn grens heb ik al lang bereikt.
Zeg maar gerust, ruimschoots overschreden!

Terugkijkend kan ik niet anders dan concluderen dat het zover is gekomen
door mijn liefde en begrip voor de medemens!
Die is in ieder geval totaal uitgeput op dit moment...werkelijk totaal op.

Hoe ik alles zie en over vanwaaruit ik nu gaan handelen, zet ik onder het meer lezen, want uiteindelijk blijkt allang dat de enige die hier werkelijk wat aan heeft, ikzelf ben!
Meer lezen, hieronder>>..

maandag

zondag

Lost in space and time. (On sunday!)

Beeing nobody.
Ga dat maar eens vertalen in het Nederlands
en houd het spannend!

Verloren in ruimte en tijd...
Er niet meer zijn.
Niemand, behalve een aanwezige mind.
Als los zand ben ik tussen mijn eigen vingers
doorgegleden.
De Geest is er nog, maar toch...
Alleen de hand is over,
de hand en de blik
meer niet.


De selfie als art-object.

Verloren in tijd en ruimte.Spreken door Stilte...
Natuurlijk hoort hier geen tekst bij, stel je voor!


Das andere koffie!Lekker vroeg wakker worden!
Genieten van de rust en stilte van de zondag, lekker wat losse dingetjes doen om na een uurtje weer nog even je bed in te duiken!

🙏