Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...
Een blog dat gaat over de invoelbare spiritualiteit en hoe men vanuit het holisme de dingen tegemoet kan treden.

maandag

Het rad van verandering. (9.)

Een persoonlijke noot van 'mij' (hij die dit stuk citeert) over, waarom juist dit stuk betreffende 'verandering' en waarom boeit juist Dürckheim mij hier mee?
Voor mij is het juist het min of meer nuchtere beschrijven wat hij doet, ondanks een woordgebruik waaraan ik in het begin erg heb moeten wennen.
Al lezende trof mij vooral het 'neutrale' karakter van zijn manier van omschrijven/ beschrijven.
Neutraal op een manier waardoor het herkenbaar werd in mijn eigen leven.
Ik heb letterlijk moeten oefenen om Dürckheim bij mij binnen te laten komen. Eenmaal gewend aan zijn schrijven blijft zijn 'wijsheid' voor mij iets dat zich omgevormd heeft tot mijn eigen wijsheid.
Het voelt voor mij dermate goed en herkenbaar dat ik a.h.w. de woorden van hem niet meer hoef om te vormen naar herkenbaarheid voor mijzelf.

vervolg van; 
..De mens valt uiteen of zakt af en is een speelbal van innerlijke en uiterlijke machten.....

Vanuit het oogpunt van de Persoon is hij evenmin in staat zich tegenover zichzelf als tegenover de wereld te handhaven. Heeft het zwaartepunt zich te ver naar boven vastgezet, dan wil dat dus zeggen, dat de moederlijke grond is afgegrendeld, dat het is afgesnoerd van het Midden dat open staat naar het verlossende en dragende Zijn.
Het gevolg is een staan in de 'ban van de verschrikking van de wereld'. Maar als ieder zwaartepunt ontbreekt, ontbreekt ook ieder minimum aan evenwicht dat nodig is, om het binnenstormende Zijn op te vangen in de vorm die ons is ingeschapen en toebedacht, onontbeerlijk om dit als 'werk in de wereld' uit te kunnen gieten.
De verankering van de totale gesteldheid in het juiste zwaartepunt vormt de kern van de oefening in het zuivere gebaar.
Daarom moet allereerst de zin worden gewekt voor het juiste ons dragende Midden.
Deze zin die in ieder mens in aanleg aanwezig is, moet dan verder worden geoefend en kritisch wakker in stand gehouden.
wordt vervolgd..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten