Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...
Een blog dat gaat over de invoelbare spiritualiteit en hoe men vanuit het holisme de dingen tegemoet kan treden.

vrijdag

Open je hart. 2.

'Jezelf vertrouwd maken met de verschillende aspecten van de spirituele praktijk is een vorm van meditatie.
Er alleen over lezen heeft weinig nut.
Als je erin geïnteresseerd bent, helpt het om onderwerpen te overdenken.

Ook kun je op die manier tegen-deugd, holle praat, leren onderscheiden om ze vervolgens uitgebreider te overdenken en leren herkennen
Hoe nauwgezetter je een onderwerp bestudeert, hoe beter je het begrijpt. Dan kun je een oordeel over de geldigheid ervan vellen.
Als jouw analyse de ongeldigheid van iets aantoont, schuif je het terzijde. Maar als je onafhankelijkheid de waarheid van iets vaststelt, heb je solide vertrouwen in deze waarheid.
Het hele proces van onderzoek en beoordeling moet als een vorm van meditatie beschouwd worden.
De Boeddha zelf heeft gezegd; 'O monniken en wijzen, geloof me niet uit eerbied op mijn woorden. Jullie moeten mijn woorden tegen het licht houden en ze alleen aannemen op basis van jullie eigen oordeel'.
Deze opmerkelijke uitspraak heeft verreikende consequenties.
Het is zonneklaar dat de Boeddha ons vertelt dat we bij het lezen van een tekst niet alleen op de roem van de auteur maar op de inhoud ervan moeten afgaan.
En wat de inhoud betreft moeten we op het onderwerp in kwestie en niet op de gehanteerde stijl afgaan.
En wat het onderwerp in kwestie  betreft, moeten we ons proefondervindelijk oordeel en niet op ons intellectueel  begrip ervan verlaten. Anders gezegd; uiteindelijk moeten we ons niet louter tot theoretische kennis van de dharma(klik) beperken. We moeten de waarheden van de leer van de Boeddha verinnerlijken, zodat ze tot uitdrukking komen in onze manier van leven.
Mededogen als idee alleen is van weinig waarde. Het moet doorklinken in onze opstelling tegenover anderen, in al onze gedachten en daden.
De idee van nederigheid vermindert onze arrogantie niet: we moeten daadwerkelijk nederig worden.

'Persoonlijke noot aangezien ikzelf niet specifiek Boeddhist ben.
Mijn inziens zou het bovenstaande stuk voor elke levensovertuiging/houding mogen gelden!"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten