Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...
Een blog dat gaat over de invoelbare spiritualiteit en hoe men vanuit het holisme de dingen tegemoet kan treden.

woensdag

Open je hart. 3.

 Mededogen.
Ons mededogen met alle gewaarwordende wezens moet voortvloeien uit het besef van hun lijden.
Een bijzonder aspect van hun bezinning op het lijden is dat ze veel krachtiger en effectiever wordt indien we ons op ons eigen lijden concentreren en de bewustwording daarvan vervolgens uitbreiden naar het lijden van anderen. Ons mededogen met anderen groeit naarmate ons besef van hun lijden toeneemt.

We voelen allemaal van nature sympathie voor iemand die openlijk lijdt als gevolg van een ziekte of verlies van een dierbare.. Dit is één vorm van lijden, die in het boeddhisme het lijden van lijden wordt genoemd.
Het is lastiger mededogen te voelen voor iemand die ondergaat wat in het boeddhisme het lijden als gevolg van verandering wordt genoemd, het lijden als gevolg van genoegens zoals roem of rijkdom. Dit is de tweede vorm van lijden. Wanneer we naar dergelijke geslaagde mensen kijken, ervaren we in plaats van mededogen - vanuit het besef dat er ten slotte een einde aan zal komen en zij hun verkies zullen betreuren - vaak een gevoel van bewondering en soms zelfs afgunst.
Indien we de aard van hun lijden beter zouden doorgronden, zouden we beseffen dat roem en rijkdom en het genot ervan vanzelf voorbijgaan en lijden veroorzaken.

Er bestaat nog een derde en diepere vorm van lijden.
Het is de meest subtiele vorm van lijden. We ervaren deze vorm van lijden onafgebroken, alsof het een bijverschijnsel is van het cyclische bestaan. Het behoort tot de aard van het cyclische bestaan dat we voortdurend door negatieve emoties en gedachten worden beheerst. En zolang we daardoor worden beheerst, is heel ons bestaan een vorm van lijden. Ons leven is doortrokken van deze vorm van lijden en we raken erdoor verstrikt in een vicieuze cirkel van negatieve emoties en niet- deugdzame handelingen.
Deze vorm van lijden is echter lastig te herkennen. Hij is minder zichtbaar dan de ellende van het lijden van lijden.
Evenmin is het het tegengestelde van ons fortuin, het lijden als gevolg van verandering.
Desalniettemin is deze algemene  vorm van lijden de meest diepgaande.
Alle aspecten van het leven zijn ervan doortrokken.
Als we eenmaal diepgaand begrip hebben ontwikkeld van de drie vormen van lijden op basis van de eigen ervaring, krijgen we vanzelf meer oog voor deze vormen van lijden bij anderen. Dan ontwikkelen we het verlangen dat ook zij worden bevrijd van al het lijden.
Op basis van deze empathie jegens anderen en het diepgaande begrip van het lijden dat ze ervaren, kunnen we waarachtig mededogen met hen ontwikkelen. Dit moet voortdurend onze inzet zijn. We kunnen het vergelijken met het aanmaken van een vuur door twee houtjes tegen elkaar aan te wrijven.
We weten dat we de houtjes voortdurend tegen elkaar aan moeten wrijven om de vereiste temperatuur  te verkrijgen zodat het hout vlam kan vatten.
Op vergelijkbare manier moeten we bij het ontwikkelen van mentale kwaliteiten zoals mededogen vlijtig de benodigde technieken toepassen om het verlangde effect te verkrijgen.
We hebben weinig baat bij een lukrake aanpak.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten