Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...
Een blog dat gaat over de invoelbare spiritualiteit en hoe men vanuit het holisme de dingen tegemoet kan treden.

vrijdag

Geef niet op.

Maar weer een voorwoord dus;
Nee, ik geef niet op om stukjes uit dit boek ( Ziekzijn: Signalen van de ziel ) uit te zoeken die het in zich hebben, los van de context van het hele boek, geciteerd te worden.
Best een klus, want het is kan zeker een onderwerp zijn dat gevoelig ligt.
Het boek op zich is niet mijn verantwoording, echter het citeren wil ik daardoor wel zorgvuldig doen.
Voor mijzelf heeft het boek ( na enige 'inwerking' ) veel gedaan..anders naar mijzelf leren kijken, anders voelen over eigen verantwoordelijkheid voor lichaam en geest.
En natuurlijk alleen daar waar het ons gegeven is dat te kunnen!


 blz 87Het ziektebeeld van kanker in onze tijd.

Achter de diagnose 'kanker' gaat één groot patroon schuil, dat zijn expressie kan vinden in een groot aantal verschillende ziektebeelden.
Steeds is het volledige bestaan van de desbetreffende persoon erbij betrokken, onverschillig in welk orgaan het oorspronkelijk is begonnen. Wat dat betreft, ik het kankerproces te complex om het uitsluitend te kunnen belichten vanuit het aangetaste orgaan. Uit de neiging van kanker om zich uit te zaaien in alle delen van het lichaam blijkt al dat de hele mens in het geding is. Als schrikbeeld van onze tijd raakt kanker niet alleen degenen die er rechtstreeks bij betrokken zijn, maar ook de rest van de hele samenleving, die er  dan ook meer taboes voor heeft ontwikkeld dan voor onverschillig welk ander ziektebeeld.


Een eerste stukje van dit 37 pagina tellende hoofdstuk.
De volgende zaken komen hierin ter bespreking;
  • Kanker op celniveau
  • Het ontstaan van kanker
  • Betekenisniveaus van het kankerproces
  • Ontwikkelingsfasen in het ziektebeeld
  • Regressie en religie
  • Kanker als karikatuur van onze werkelijkheid
  • Kanker en immuniteit
  • 'Kanker' op het maatschappelijk vlak
  • De oplossing van het kankerprobleem
  • Therapeutische aangrijpingspunten
Het hoofdstuk, specifiek over kanker in dit boek, eindigt in een aantal vragen.
Ik citeer ze dus even los van de context van het hele hoofdstuk;
1. Leef ik mijn leven, of laat ik me leven door invloeden van buitenaf?
2. neem ik het risico mij te laten gelden, of sluit ik terwille van de lieve vrede gemakzuchtige compromissen?
3. Geef ik mijn energieën de ruimte die hun toekomt, of maak ik ze altijd en overal ondergeschikt aan bestaande regels en bepalingen?
4. Geef ik mezelf toestemming agressies tot uiting te brengen, of verwerk ik alles in mijn innerlijk en houd het voor me?
5. Welke rol spelen veranderingen in mijn leven?  Heb ik de moed tot expansie naar nieuwe gebieden?  Ben ik vruchtbaar en creatief?
6. Hebben communicatie en levendige uitwisseling een eigen waarde en plaats in mijn leven, of kan ik het altijd het beste vinden met mezelf?
7. Geef ik mezelf af en toe verlof om uit de band te springen, of is aanpassing voor mij altijd het hoogste gebod?
8. Zijn de psychische en de fysieke afweer bij mij in harmonie met elkaar, of is in mijn geval de lichamelijke immuniteit verzwakt ten gunste van de psychische afweer?
9. Welke rol spelen de twee fundamenteel-existentiële vragen 'Waar kom ik vandaan?' en 'Waar ga ik heen?' in mijn leven?
10. Heeft de grote, allesomvattende liefde ooit een kans in mijn leven?
11. Welke rol speelt 'de weg' in mijn leven, onder het motto:
'Ken uzelf, opdat ge God kent'?

Een kort nawoord van deze blogger;
Los van het feit dat dit betreffende hoofdstuk in dit boek zich specifiek op kanker richt, kan ik zeggen dat deze vragen die ik ook aan mijzelf heb gesteld veel waarde kunnen hebben als het over het krijgen van zelf inzicht in het algemeen gaat.
En wat de toepassing betreft; we kunnen ze net zo 'zwaar' hanteren als we zelf menen aan te kunnen.

( Bespreking en citaten van/over; Ziekzijn: Signalen van de ziel, Rüdiger Dahlke. Uitgever Ankh-Hermes eerste druk 1992)

1 opmerking: