Niets bijdragen, behalve hetgeen er staat.


( Verdere eventuele info over dit weblog, helemaal onderaan de startpagina. Tevens vind je er blogs die ik volg en indien je deze blog wilt volgen, de volglijst.) En nu maar hopen dat er bezoekers zijn die dit lezen...
Een blog dat gaat over de invoelbare spiritualiteit en hoe men vanuit het holisme de dingen tegemoet kan treden.

dinsdag

Hart 8.


Ledigheid en afhankelijke oorsprong.

Wat is ledigheid dan?
Het is simpelweg deze onvindbaarheid. ( zie Hart 7.)
Wanneer we in de onderdelen waaruit de bloem bestaat de bloem proberen te vinden, stuiten we op de afwezigheid ervan. Deze afwezigheid die we aantreffen is de ledigheid van de bloem. Maar bestaat er dan geen bloem? Natuurlijk wel. Als je op zoek gaat naar de wezenskern van bestaansvormen krijg je oog voor de ledigheid ervan, en blijkt die onvindbaar te zijn. Maar we moeten de ledigheid van de bloem niet simpelweg gelijk stellen met de onvindbaarheid ervan in de onderdelen waaruit de bloem bestaat.
Het is de afhankelijke natuur van de bloem, of welk genoemd object, waarin de ledigheid ervan zich manifesteert.
We spreken van afhankelijke oorsprong.
Het begrip afhankelijke oorsprong wordt door verschillende boeddhistische flosofen op uiteenlopende manieren uitgelegd. Sommige koppelen het aan de wet van oorzaak en gevolg.
Ze betogen dat, aangezien een ding zoals een bloem het product van oorzaken en voorwaarden is, het een afhankelijke oorsprong heeft.
Anderen interpreteren deze afhankelijkheid in subtielere zin. Voor hen is een bestaansvorm afhankelijk wanneer die afhankelijk is van de onderdelen ervan op de manier waarop onze bloem afhankelijk is van de bloemblaadjes, meeldraden en stamper.
Er bestaat een nog subtielere interpretatie van afhankelijke oorsprong. Binnen de context van een enkele bestaansvorm zoals de bloem, zijn de onderdelen ervan - bloemblaadjes, meeldraden en stamper- en ons denken dat de bloem herkent of benoemt wederzijds afhankelijk.
Het een kan niet zonder het ander bestaan.
Ze zijn tegelijk elkaar wederzijds uitsluitende, aparte bestaansvormen. Daarom kunnen we niets vinden wanneer we de bloem analyseren en haar proberen te vinden in de onderdelen ervan.
Toch kan de waarneming van een bloem alleen bestaan in samenhang met de onderdelen waaruit ze bestaat.
Het inzicht in de afhankelijke oorsprong leidt tot afwijzing van een intrinsieke of inherente existentie.


Voetnoot van deze blogger;
Misschien dat ik later eens inga hoe ik dit soort verhandelingen persoonlijk ervaar.
Vooral door de laatste zin kwam deze behoefte in mij op...


1 opmerking: